Späť

Metodické príručky pre učiteľov

METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV

Príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách III.

Metodická príručka je výstupom  projektu KEGA 010UCM-4/2018 s názvom “Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM” podporovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV

Onlinové dezinformácie ako výzva pre školskú výučbu

Nová metodická príručka pre učiteľov na tému dezinformácií
 
Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti a Školiace mediálne centrum pri FMK UCM pripravili pre učiteľov mediálnej výchovy metodickú príručku ONLINOVÉ DEZINFORMÁCIE AKO VÝZVA PRE ŠKOLSKÚ VÝUČBU. 
Ide o príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách, ktorých autormi sú samotní učitelia.
 
Metodická príručka je výstupom projektu, ktorý získal finančnú podporu Európskej komisie v rámci výzvy CEF-TC-2020-2 (Európske observatórium digitálnych médií). Referenčné číslo: 2020-EUIA- 0267.