O médiách reflexívne a prakticky

NAŠE NAJBLIŽŠIE PODUJATIA

Nadchádzajúce vzdelávacie podujatia pre váš rozvoj.

Táto webová stránka bola spracovaná v rámci výskumného projektu KEGA s názvom “Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM” (č. 010UCM-4/2018) podporovaný Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.