Späť

Metodická príručka pre učiteľov

Príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách III.

Metodická príručka je výstupom  projektu KEGA 010UCM-4/2018 s názvom “Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM” podporovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.